ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Eğitim Planı

Amaç: Elazığ Özel Doğu Anadolu Hastanenin kalite iyileştirme faaliyetleri doğrultusunda, hasta, hasta yakını ve çalışanlara yönelik gerekli eğitimlerin etkin ve etkili bir şekilde verilmesini sağlamak.

Eğitim Birimi: Hastanede uygulanması gereken eğitimlerin planlanması, organize edilmesi ve sürekliliğinin sağlanması süreçlerini kurum adına takip eden birimdir

Eğitim Hemşiresi: Kurum içi veya kurum dışı eğitim açıklarını belirleyip bunların giderilmesine yönelik gerekli eğitimleri planlar, uygular ve uygulanmasında sorumlu gördüğü kişileri görevlendirir. Oryantasyon eğitiminin verilmesini sağlar.

Genel Uyum Eğitimi: Hastanede çalışmaya yeni başlayan personele kurumun tanıtılması amacıyla yapılan eğitimdir.

Bölüm Uyum Eğitimi: Bölüme ilk başlayan çalışan için bölümün çalışma ve işleyişi hakkında sorumlu kişinin verdiği eğitimlerdir.

Hasta/Hasta Yakını Eğitimi: Hastaneye müracaat eden her hasta için görsel, yazılı veya sözlü olarak verilen eğitimlerdir.

Planlı Eğitimler: Hizmet kalitesini, hasta ve çalışan memnuniyetini arttırmak, hasta ve çalışan risklerini minimuma indirmek, çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hastanemizin tüm çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerdir.

Plan Dışı Eğitimler: Eğitim planında yer almayan ancak üst yönetim ve birimlerden gelen talepler doğrultusunda yapılan eğitimlerdir.