ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Öz Değerlendirme

Amaç: Elazığ Özel Doğu Anadolu Hastanesi Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığınca yürütülen Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda uygulanan işlemlerin ve sistem etkinliğinin değerlendirilmesi, rapor edilmesi ve gerektiğinde düzeltici veya önleyici faaliyetlerin başlatılması esaslarını belirlemek.

Öz Değerlendirme: Hastane Kalite Direktörünün sorumluluğunda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak kurum içinde gerçekleştirilen değerlendirme faaliyetidir.

Öz Değerlendirme Ekibi: Hastane idaresi ve Kalite Yönetim Birimi tarafından öz değerlendirmede görevlendirilen en az iki çalışandan oluşan ekiptir.

Öz Değerlendirme Planı: Kalite Yönetim Birimi tarafından hazırlanan ve öz değerlendirmenin, hangi bölümleri kapsayacağı, hangi zaman aralığında yapılması gerektiği ve öz değerlendirme ekiplerinin görev yerlerinin belirtildiği dokümandır.

Öz Değerlendirme Periyodu: Tüm bölümleri kapsayacak şekilde yılda en az iki defa planlanarak yapılır.