ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ

İnsan Kaynakları

Hastanemizde sağlık hizmetlerini sunarken yenilikçi yaklaşımla güncel teknolojiler bir araya getirilmektedir. En değerli varlığımızın insan olduğu noktasından hareket etmekteyiz ve bu bakış açısı insan kaynakları politikamızın da temelini oluşturmaktadır.

Özel Doğu Anadolu Hastanesi kuruluşunun seçme ve yerleştirme sisteminin temel ilkesi; doğru zamanda, doğru yerde, uygun yetkinliklerde, Özel Doğu Anadolu Hastanesi kuruluşu felsefesini, vizyonunu, misyonunu ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek, kendisini, takımını ve sağlık kuruluşunu geliştirecek, teknolojideki gelişmeleri takip eden ve uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir.

Adayların, işin teknik gereksinimlerine uygun özellikler taşımasının yanı sıra çok yönlü, öğrenmeye ve yeniliklere açık, insan ilişkilerinde başarılı ve inisiyatif sahibi olmalarına dikkat edilmektedir.

Sağlık sektöründe çalıştığımız için “hasta memnuniyeti” odaklı bir çalışma sistemi ile hizmet vermekteyiz. Bu bağlamda, hastalarımızın beklentilerini aşmayı hedefleyen bir çalışan potansiyelimizin olması bir zorunluluktur.
Her şeyden önce yaptığı işe gönülden bağlı olan, iletişim becerileri yüksek, empati kurabilen, takım çalışması ve inisiyatif alma konularında etkili, ayrıca işinin uzmanı olan kişilere potansiyel çalışan listemiz içerisinde yer verilmektedir.

Özel Doğu Anadolu Hastanesi hekim ve personel işe alım süreçleri, Hastanemizin İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir. Ulusal ve uluslararası düzeyde herhangi bir aracı kurum ile çalışılmamaktadır. insankaynaklari@anadoluhastanesi.com.tr mail adresimize CV nizi göndermeniz durumunda insan kaynakları birimimiz tarafından incelenip uygun görüldüğü takdirde sizlerle iletişime geçilecektir.