ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Göğüs Hastalıkları

Bölümümüzde hangi hastalıkların tanı ve tedavisi yapılıyor?

 • Astım
 • Kronik bronşit ve amfizem (KOAH)
 • Akut bronşit ve diğer enfeksiyonlar (zatürreler)
 • Plevra hastalıkları (akciğer zarları ile ilgili hastalıklar ve sıvı toplanması)
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz, diffüz parenkimal akciğer hastalıkları, pulmoner fibrozlar)
 • Pulmoner damar hastalıkları (pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon)
 • Mesleksel ve çevresel akciğer hastalıkları
 • Toksik gaz inhalasyonları
 • İleri evre akciğer hastalıkları ve solunum yetmezliği
 • Romatizmal hastalıkların akciğer tutulumları
 • Sigara bağımlılığı, sigaraya bağlı hastalıklar ve sigara bırakma yöntemleri
 • Uykuda akciğer hastalıkları ve uyku apne sendromu
 • Akciğer kanserleri
 • Tüberküloz