ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Dahiliye Polikliniği

Özel Doğu Anadolu Hastanesi iç Hastalıkları Bölümünü haftanın yedi günü 24 saat hasta tanı ve tedavi hizmeti verilmektedir. Hastanemize yatırılan hastaların tedavilerini, konsültasyonlarını, ameliyat öncesi hazırlıklarını ve gerekli girişimlerini İç Hastalıkları Bölümü gerçekleştirmektedir.

Hasta” merkezli sağlık hizmetinin, öncelikle sağlıklı kalmak hedefi ile tüm insanlarımızın düzenli aralıklarla muayene olarak ve danışarak onları bekleyen hastalık risklerinin azaltılması hedeflenmektedir. Bu yönde, multi-disipliner hizmet anlayışı ile hastalar gerekli üst uzmanlığa sahip hekimlerimizle değerlendirilip, öncelikle uygun tanı ve ardından hastalarımızın şifa kazanmasına yönelik çalışılmaktadır.