ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Klinik Laboratuvar

Özel Doğu Anadolu Hastanesi Klinik Laboratuvarı, temel tıbbi, idari ve kalite politikaları doğrultusunda, yatan ve ayaktan başvuran hastalar ile laboratuvar hizmetlerinden yararlanan anlaşmalı kurumların, bu konudaki beklenti ve gereksinimlerini karşılamak üzere kurulmuştur. Klinik tanı ve tedavi süreçlerinin izlenmesinde gerekli olan Klinik Biyokimya, İmmunoloji, Hematoloji, Mikrobiyoloji, Seroloji ve Acil Laboratuvar hizmetleri zamanında, doğru ve güvenilir olarak sunulmaktadır.

Hastadan test için örnek alınmasından, sonuçların hasta yararına kullanılmasına kadar her adımda hasta güvenliği ve beklentileri göz önünde bulundurulmaktadır. Ulusal ve uluslararası hizmet ve yönetim standartlarının gerektirdiği uygulamalar eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Tanı, tedavi ve hasta değerlendirmesinde gereksinim duyulan tümlaboratuvar testleri, modern cihazlar, sürekli güncel eğitimlerle desteklenen deneyimli teknisyenler, kullanışlı iyi tasarlanmış fiziksel ortam, kaliteye özen gösteren etkin bir yönetim ekibi ile gerçekleştirilmektedir.