ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Nöroloji Polikliniği

Özel Doğu Anadolu Hastanesi Nöroloji Bölümleri’nde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmaktadır. Baş ağrısı, baş dönmesi, merkezi sinir sistemi damar hastalıkları, hareket bozuklukları, Parkinson, inme, epilepsi ve uyku bozuklukları alanında konusunun uzmanları mevcut bilimsel kabul görmüş veriler ışığında multidisipliner ekip çalışması ile kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermek için çaba sarf etmektedirler. Noroloji polikliniğimiz hastanemiz bünyesindeki EEG VE EMG tetkik hizmetleri sayesinde tanı koyma ve tedavinin planlanmasına yönelik verileri rahatlıkla elde etmektedir.