ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ / BÖLÜMLERİMİZ

Radyoloji

Özel Doğu Anadolu Hastanesi bünyesinde bulunan radyolojik incelemeler ile endoskopi ve perkütan biyopsi yöntemleri ilgili uzmanlarla eşgüdüm içerisinde hasta bakım ve tedavisinin planlanmasına yönelik veri elde edilmesi amacı ile kullanılmaktadır.

Özel Anadolu Hastanesi, MR hizmetlerinde kullandığı PHILIPS INTERA HD 1.5 Tesla sistemi; yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğiyle, doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkiklerde bulunma imkanı sağlıyor.

 

Radyoloji servisimiz şu hizmetleri vermektedir:

 

• Direkt Röntgen (Dijital Görüntüleme)
• Ultrason
• Renkli Doppler Ultrason
• Bilgisayarlı Tomografi
• MR (EMAR )
• Mammografi