ÖZEL DOĞU ANADOLU HASTANESİ

ZİYARETÇİ KURALLARI

Ziyaretçi Politikamız

 

a. Hastanemizde yatan hastaların yakınları tarafından ziyaret edilmelerine, bölgesel koşullar ve kurumun durumu göz önüne alınarak, her gün veya haftada birkaç gün olmak üzere baştabibin saptayacağı saatlerde izin verilir. 
b. Ziyaret saatleri dışında hasta ziyareti baştabip veya nöbetçi tabibin izni ile mümkündür.
c. Bölümde görevli sağlık personelinin izni ve haberi olmadan hasta ziyareti yapılmaz.
d. Baştabiplikçe gerekli görüldüğü takdirde bir veya birkaç uzmanlık dalı için ayrı ayrı ziyaret gün ve saatleri düzenlenebilir. 
e. Ziyaret süresi 15dk yı geçemez. 
f. Ziyaretçiler hasta yataklarına oturmamalı ve hasta eşyalarını kullanmamalıdır. 
g. Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan birine yakalanmış olanlarla, baştabiplikçe ziyaretlerinde herhangi bir sebeple sakınca bulunan hastaların ziyaret edilmesi yasaktır. 
h. Bu ana kurallar dışında her kliniğin kendine özel Ziyaretçi politikası oluşturabileceği unutulmamalıdır. 

Hasta, Refakatçi ve Ziyaretçilerin Uyması Gereken Genel Kurallar

 

a. Hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
b. Hastaların ihtiyaçları ile ilgili bilgiler hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise hastanın hekiminden alınır. 
c. Acil durumlarda kullanmanız için hasta başı panelinde ve tuvaletlerde hemşire çağrı sistemi bulunmaktadır. 
d. Hasta, servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılamaz.
e. Hastaların hemşire veya doktor izni olmadan hastane içerisinde veya dışarısında dolaşması yasaktır.
f. Hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşularak diğer hastalar rahatsız edilmemelidir.
g. Hastane binası içerisinde sigara içilmez.
h. Hastane malına zarar verilemez.
i. Hasta odası ve tuvaletler temiz kullanılmalıdır. 
j. Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılmalıdır.
k. Pencereleri açmayınız.
l. Hasta, hekimin izni veya haberi olmadantedavi amaçlı farklı ilaç almamalıdır.
m. Hastalar kıymetli eşyalarını (Altın, para v.s) yanlarında bulundurmamalıdır.
n. Ziyaret sırasında 12 yaşından küçük çocuklar, enfeksiyon riskinden dolayı hastaneye alınmaz.
o. Hasta ziyaretçileri dini inançlarını hastane ibadethanesinde uygulayabilir.
p. Hastalara hekimin izni ve haberi olmadan dışardan yiyecek ve içecek getirmek yasaktır. 
q. Hastaya doktorun izni olmaksızın herhangi bir gıda ürünü verilmemelidir.
r. Hasta mahremiyeti ve bilgi gizliliği gereğince, hastanın sağlığı ile ilgili bilgiler öncelikle hastanın daha sonra yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği kişilere verilir.
s. Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.
t. Ziyaret saatleri dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamaktadır.
u. Ziyaret esnasında moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.
v. Hasta ziyaretlerinde canlı ve kuru çiçek getirilmemesi rica olunur.

Erişkin Yoğun Bakım Hasta Ziyaret Saatleri ve Kuralları

 

a. Yoğun bakım doktoru izni ile her gün saat 12:00-13:00 da ziyaretçi alınmaktadır.
b. Yoğun bakım hastaları için Bilgi alma saati 09:00 dır. Bu işlem hasta mahremiyeti açısından Yoğun bakım girişinde bulunan, doktor ve 1.derece hasta yakınının karşılıklı oturabileceği şekilde düzenlenmiş alanda yapılır.
c. Ziyaretçiler, “Ziyaretçi politikası” ve “Hasta, refakatçi ve ziyaretçilerin uyması gereken genel kurallar” dışında aşağıdaki kurallara da uymak zorundadır:
a. Ziyaretçi sayısı en fazla iki kişi ile sınırlıdır.
b. Hastayı 1.derece yakınları ziyaret edebilir.
c. Ziyaret; hemşire gözetiminde 5-7 dakika sürer. Ancak acil durumlarda bu süre kısalabilir.
d. Ziyaretçi önlüğü giyilir. Ziyaret bittiğinde önlük görevli hemşireye teslim edilir.
e. 12 yaşından küçük çocukların hastayı ziyaret etmesi yasaktır. Zorunlu hallerde Yoğun bakım hekiminin izni ile çocuk ziyaretçiye müsaade edilebilir. 
f. Ziyaretçiler Yoğun bakım ünitesine girmeden önce ve çıkarken el dezenfeksiyonunu hemşire direktiflerine uygun şekilde yaparlar.
g. Hastalarla fiziksel temasta bulunulmaz.
h. Telefon veya başka bir cihazla hasta ve yoğun bakım görüntüleri alınmaz.
i. Yiyecek içecek getirilmez.

Yenidoğan Yoğun Bakım Hasta Ziyaret Saatleri ve Kuralları

 

a. Doktor izni ile günde iki kere saat 10:00-10:00 ve 18:00-19:00' da 
b. Yoğun bakım hastaları için Bilgi alma saati 09:00 dır. Bu işlem hasta mahremiyeti açısından ilgili hekimin polikliniğinde yapılır.
c. Ziyaretçiler, “Ziyaretçi politikası” ve “Hasta, refakatçi ve ziyaretçilerin uyması gereken genel kurallar” dışında aşağıdaki kurallara da uymak zorundadır
a. Hekimi tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülür ise, yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz.
b. Ziyaretçi sayısı en fazla iki kişi ile sınırlıdır.
c. Hastayı 1.derece yakınları ziyaret edebilir.
d. Ziyaret; hemşire gözetiminde 5-7 dakika sürer. Ancak acil durumlarda bu süre kısalabilir.
e. Ziyaretçi önlüğü giyilir. Ziyaret bittiğinde önlük görevli hemşireye teslim edilir.
f. 12 yaşından küçük çocukların hastayı ziyaret etmesi yasaktır. Zorunlu hallerde Yoğun bakım hekiminin izni ile çocuk ziyaretçiye müsaade edilebilir. 
g. Ziyaretçiler Yoğun bakım ünitesine girmeden önce ve çıkarken el dezenfeksiyonunu hemşire direktiflerine uygun şekilde yaparlar.
h. Hastalarla fiziksel temasta bulunulmaz.
i. Telefon veya başka bir cihazla hasta ve yoğun bakım görüntüleri alınmaz.
j. Yiyecek içecek getirilmez.

Hastanın Uyması Gereken Kurallar

 

*. Hasta sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uyar:
a. Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
b. Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verir.
c. Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunur.
d. Randevu tarih ve saatine uyar ve değişiklikleri ilgili yere bildirir. 
e. İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterir.
f. Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmaz.
g. Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta iletişim birimine başvurur.